Vidékfejlesztés

Prioritások, lehetséges akciók IPA-ba adaptálhatósága
Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése a 2013-ig terjedő közösségi vidékfejlesztési politika egyik fő prioritása, mely vélhetően az ezt követő programozási időszakban nem gyengülni, hanem erősödni fog. Ez a prioritás a 3-4 tengely esetén a vidéki területek életminőségének területére szánt források segítségével elő kívánja mozdítani a munkahelyteremtés mindenekfelett álló prioritását. Ezentúl alapvető cél kapacitásépítés, szakismeretszerzés és a helyi stratégia fejlesztésének megszervezésére, valamint annak biztosítása, hogy a vidéki területek vonzóak maradjanak a jövő generációi számára is. Ezek a célok teljes egészében illeszkednek és illeszthetők az IPA rendszerébe.
A projekt szűkebb értelemben vett céljai, beavatkozásai területei a következők lehetnek:

• Az együttműködés területi léptékét, az eredményes közösségfejlesztés szempontjait meghatározó és befolyásoló tényezők bemutatása, elemzése.
• Az együttműködés különböző szervezeti formáinak vizsgálata, előnyök hátrányok bemutatása.
• A fejlesztési stratégiák, programok készítésének módszertana (részvételi tervezés, a szereplők bevonásának formái, a programozás ütemezése, stb.).
• A programok tartalma és a velük szemben állítható követelmények rendszere.
• A végrehajtás lehetséges formáinak, szabályozási elemeinek meghatározása, jó és rossz gyakorlatok bemutatása.


Helyi gazdasági fejlesztési lehetőségek


A vidékfejlesztés a gazdaságfejlesztés két területén képes a magyar tapasztalatok és tudás átadására. E két terület a mikro- illetőleg kisvállalkozások fejlesztése, továbbá a turizmusfejlesztés.

A vállalkozásfejlesztés területén belül a vidéki térségekben új mikrovállalkozások létrehozásának, illetve működő mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének tapasztalatai, valamint a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, és a gazdasági szerkezet fejlesztése területé nyílhat lehetőség az ismeretek megosztására. Kitüntetett figyelmet érdemelnek azok a magyar innovatív kezdeményezések, amelyek a helyi erőforrásokra alapozva segítik elő a vállalkozások fejlesztését. (Pl.: szarvasgomba gyűjtés, értékesítés, családi gazdaságokra alapuló 100%-os gyümölcslé készítés).

A turizmusfejlesztésen belül a szálláshely-szolgáltatási tevékenység, a vidéki térségekben a gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások területén, az egyes turisztikai ágazatok (pl.: agroturizmus, ökoturizmus, lovasturizmus, vadászati turizmus, borturiztikai szolgáltatások) fejlesztési lehetőségeinek, jó és rossz gyakorlatok bemutatására nyílhat lehetőség.

Fontos, hogy mindkét fejlesztési területen részleteiben is rámutassunk azokra az elemekre, amelyek alapvetően befolyásolják a fejlesztéspolitika eredményességét, sikerességét. Ilyen elemek például a támogatható tevékenységek körének helyes megválasztása, a célcsoportok, kedvezményezettek megfelelő kijelölése, a támogatásintenzitás helyes megválasztása a különböző értékelési szempontok számának és súlyának helyes megválasztása, stb.

 

Dr. Finta István

tudományos munkatárs

 

MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet Pécs

 

 
 
 
 
Loading...